Kérem, adjon meg egy vagy több kulcsszót, amire keresni kíván!

Pályázat

Az Országos Internet Szaknévsor fennállása óta küldetésének tekint minden olyan - informatikai és egyéb jellegű - támogatást, amivel partnerei minél nagyobb üzleti sikereket érhetnek el.

Segítséget kívánunk adni a magyar cégeknek abban is, hogy minél többen indulhassanak vállalkozásfejlesztési pályázatokon.

Amennyiben érdekli ez a lehetőség, kérem, töltse ki az alábbi űrlapot, és máris egy lépéssel közelebb kerülhet vissza nem térítendő pályázati forrásokhoz.

Kérjük, töltse ki az alábbi mezőket:

 
vállalkozás neve:
a székhely címe:
az alapítás éve:
alkalmazottak száma:
fő tevékenység:
 
mire szeretné a támogatást kapni?
    
    
    
    
    
    
    
    
 
kapcsolattartó neve:
kapcsolattartó telefonszáma:


Innovációs voucher - A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitás fokozódása / GINOP-2.1.4-15
A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására.


Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés / GINOP-2.1.7-15
A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.


K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések / GINOP-2.2.1-15
Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszú távon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából. A Felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá. A Felhívás a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését elősegítve hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének növekedéséhez, valamint a hazai K+F+I humánkapacitás és kompetencia fejlődéséhez.


Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása / GINOP-2.1.1-15
A Felhívás indokoltsága és célja
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.


Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás / GINOP-2.3.3-15
A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.


Vállalkozások részére kiírt friss pályázatok

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás / GINOP-2.3.3-15
A Felhívás indokoltsága és célja
Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.


Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015
Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.


Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése / GINOP 3.4.1-2015
Magyarország Kormányának felhívása az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.


Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása / GINOP-2.1.1-15
A Felhívás indokoltsága és célja
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban GINOP) célul tűzte ki a vállalati K+F+I tevékenység intenzitásának ösztönzését, a kutatás-fejlesztési és innovációs aktivitás növelését a tudás intenzív és innovatív vállalkozások körében.


Iparjog / GINOP-2.1.3-15
A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarországon a hazai és nemzetközi iparjogvédelmi bejelentések száma nemzetközi vonatkozásban alacsony. A vállalati K+F kiadások aránya a GDP-hez képest még a fejlettebb régiókban is alacsony, ennek egyik oka az alacsony vállalati K+F+I aktivitás. A beavatkozás előmozdítja a szellemitulajdonvédelem eszköztárának tudatos, versenyképességet fokozó, minél szélesebb körű alkalmazását, így biztosítva a hazai vállalkozások és kutatóintézetek piaci érvényesülését és K+F+I tevékenységre fordított forrásainak megtérülését.


Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása / GINOP 1.2.2-15
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.


Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése / GINOP 1.2.1-15
A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.


Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15
A kiíró felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.


Nemzeti Agykutatási Program támogatása / KTIA_NAP_13
A jelen pályázat átfogó célja olyan, az agykutatás terén végzett K+F tevékenységek támogatása amelyek hozzájárulnak
- Magyarország helyzetének megerősítéséhez az európai, valamint világ színvonalú agykutatásokban.
- a hazai kutatószervezetek vállalkozásokkal, valamint nemzetközi szervezetekkel történő együttműködéséhez
- a kutatói munkahelyteremtéshez,
- az agykutatás terén végzett kutatás fejlesztés kapacitás fejlesztése, műszeres infrastruktúrájának javítása,
- külföldi, vagy jelenleg külföldön dolgozó magyar kutatók Magyarországra vonzásához, és beilleszkedéséhez.


Televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének támogatása
A kiíró pályázati eljárást hirdet meg televíziós közéleti magazin, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazin készítésének támogatására.